Pou yon eleksyon asire epi kote tout moun patisipe

Pou yon eleksyon asire epi kote tout moun patisipe, Dimanch 25 Oktòb sa:


  1. Depi anvan, revize kibò’w pral vote sou: www.consulta.servel.cl

  2. Pou tout sekirite, sonje pote pwòp plim lank ble’w pou’w ka vote.

  3. Itilize mas nan tout moman.

  4. Kenbe distans fizik la , pou pi piti yon mѐt.

  5. Pwòpte men’w anvan epi aprѐ’w fin vote avѐk alkòl jѐl.


Mezi sanitѐ enpòtan pou eleksyon sa


  1. Jounen vòt la pral fѐt soti: 8:00 pou rive 20:00 hrs.

  2. Orѐ eksklizif vòt la pou moun ki gen plis ke 60 an, soti 14:00 pou rive 17:00 hrs.

  3. Liy moun ki pral vote yo pap plis ke 10, poun ka epanye bourara.


tradiksyon / traducción: Yvenson Lubin

#TodxsParticipamos #VozMigrante2 vistas

CONTACTO