[VIDEYO] Kou sou Pwosesis Konstitiyan an Kreyòl

Actualizado: 20 de oct de 2020

Èske ou konnen de kisa Pwosesis Konstitiyan an pale? Gade epi aprann ak videyo swivan sa, kote yo eksplike kisa yon konstitisyon ye epi de kisa pwosesis konstitiyan pale, eksplikasyon nan lang kreyòl.


Aktivite fòmasyon sa li te fè pati de Rankont vityèl an kreyòl pou fanm ayisyèn yo, li te reyalize samdi 17 oktòb, òganize pa pwojè “Tout Moun Patisipe” (Todxs Participamos)

Pataje li! epi konsa, tout moun ap patisipe.


Fasilitasyon : Michel-Ange Joseph

#TodxsParticipamos #VozMigrante


58 vistas

CONTACTO